Terri Schiavo dog av svält

Världen

Terri Schiavos bror, syster och pappa. De kämpade länge för Terris liv. Foto: Roberto Schmidt/PrB.

Terri Schiavos bror, syster och pappa. De kämpade länge för Terris liv. Foto: Roberto Schmidt/PrB.

Terri Schiavo dog av svält

Terri Schiavo dog av svält
på ett sjukhus i Florida
i USA. När hon dog i torsdags
har hon varken fått mat
eller vatten på 13 dagar.
En domstol hade bestämt
att hon inte skulle få
mat eller vatten.

Terry Schiavos rätt att
leva eller dö har
blivit känt i hela världen.
I USA har Terry Schiavo blivit en
viktig politisk fråga.

För många år sedan stannade
Terri Schiavos hjärta för ett tag.
Det gjorde att hon fick svåra
skador på hjärnan.
För att kunna fortsätta leva
måste hon vara på sjukhus.

I fler år har Terrys man,
Michael Schiavo kämpat
för att Terri ska få dö.
Men Terris föräldrar har
kämpat för att hon
ska få leva.

Terri Schiavo var så skadad att
det inte gick att få
kontakt med henne.
Ingen visste vad hon själv ville.
Men Michael Schiavo sade att
han visste att Terri ville dö.

Många människor runtom i
världen är arga och ledsna över
hur Terri Schiavo blivit behandlad.
De tycker att det är fel att
domstolen bestämde att
en svårt sjuk människa inte ska
få mat eller vatten.
Att domstolen dömde
en människa till en plågsam död.

Andra människor tycker att
det var rätt att Terri Schiavo
fick dö.

8 SIDOR/TT


1 april 2005