Fyra år sedan attacken mot New York

Världen

Fyra år sedan attacken mot New York

På söndagen var det den elfte september.
Det var exakt fyra år sedan
terrorister anföll USA.
Två flygplan kördes in i höghusen
vid World Trade Center i staden New York.
Nära tretusen människor dog
när höghusen brann och rasade ihop.

På söndagen var det
flera minnesstunder i USA.
Där höghusen förut stod samlades
tusentals människor för att minnas
dem som dog. Namnen på de döda
lästes upp och New Yorks
borgmästare höll tal.

– Den största äran vi kan visa
dem som dog är att komma ihåg dem,
sade Bloomberg.


12 september 2005