Jordskalvet dödade tusentals skolbarn

Världen

Ett av de nedfallna husen i norra Pakistan. Räddningsarbetare försöker gräva fram levande människor från de rasade husen. Foto: BK Bangash/Pressens Bild

Ett av de nedfallna husen i norra Pakistan. Räddningsarbetare försöker gräva fram levande människor från de rasade husen. Foto: BK Bangash/Pressens Bild

Jordskalvet dödade tusentals skolbarn

Jordskalvet dödade
tusentals skolbarn

I lördags började marken skaka
och gunga i landet Pakistan.
Det var en kraftig jordbävning.
Många hus i norra Pakistan
rasade ihop över människorna
som var i dem.
Det är den värsta katastrofen
som har hänt i Pakistan.
Landets ledare säger att det kan
ha dött fyrtio tusen människor.

Jordbävningen kom när
skolorna hade börjat för dagen.
Därför var skolbarnen inomhus.
Skolorna i Pakistan är ofta byggda snabbt och billigt.
De är inte lika kraftiga och stadiga
som andra byggnader.
De klarade inte jordbävningen.
Många av de döda är skolbarn.

Tusentals räddningsarbetare gräver
i de nedfallna husen.
De gräver för att hitta människor
som fortfarande lever.
Räddningsledarna tror att nästan
ettusen barn kan ligga levande
under de rasade husen.

Andra länder skickar hjälp till
Pakistan. Landet behöver mediciner,
mat och kläder för att hjälpa dem
som blivit skadade.
Många människor har fått sina
hus förstörda och behöver någonstans
att bo.

En svensk kvinna och hennes tre barn
saknas. De bodde i ett hus som rasade
i jordbävningen.
Räddningsarbetarna har inte hittat
dem ännu.

8 SIDOR/TT


10 oktober 2005