Jordskalv i östra Afrika

Världen

Jordskalv i östra Afrika

På måndagen började marken
skaka och gunga i östra Afrika.
Det var ett kraftigt jordskalv.
Skalvet kändes i länderna
Burundi, Kongo-Kinshasa,
Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

De stora städerna klarade sig bra.
I små byar med dåligt byggda hus
var det värre.
I Kalemie i Kongo-Kinshasa
rasade flera hus samman.
Flera människor hamnade under
husen. Många av dem var barn.
Hur många som har skadats
och dött är ännu inte känt.

8 SIDOR/TT


6 december 2005