Fler och fler hiv-smittade

Världen

Fler och fler hiv-smittade

Hiv-viruset blir vanligare i världen.
Och de hiv-smittade människor
som får sjukdomen aids blir också
fler och fler.
Det visar en rapport från Förenta Nationernas
organisation UN Aids.

Rapporten görs varje år.
I dag är fyrtio miljoner människor
i världen hiv-smittade.
Varje dag blir elva tusen människor smittade.

Allra värst är det i Afrika.
Där finns de flesta av världens
hiv-smittade och aids-sjuka människor.
Men UN Aids varnar för spridningen
av hiv och aids i ett annat område.
Ökningen av antalet smittade och sjuka
i Kina är särskilt oroande, tycker FN-organisationen.

8 SIDOR/TT


22 november 2006