FN vill inte straffa Burmas ledare

Världen

FN vill inte straffa Burmas ledare

Länderna i Förenta Nationerna, FN,
kan inte komma överens om Burma.
Flera länder vill att Burma ska straffas.
De vill att andra länder ska vägra
att sälja saker till dem och samarbeta.
Det skulle kanske tvinga Burmas ledare
att lyssna på demonstranterna.

Men några länder säger nej.
Kina är ett av de länder som
inte vill att Burma ska straffas.
Kina tycker inte att bråken i Burma
är något som FN ska lägga sig i.

För att FN ska kunna straffa ett land
måste länderna i FNs styrelse, säkerhetsrådet,
vara överens.
Det är de inte.
Därför väljer nu istället FN
att skicka ett sändebud till Burma.
Sändebudet ska prata med Burmas ledare
och försöka hitta ett sätt att stoppa våldet.


27 september 2007