Få svenska klagomål

Världen

Få svenska klagomål

Den som är missnöjd med något i EU
kan klaga hos EUs Europeiska ombudsman.
Siffrorna från ombudsmannen visar
att svenskarna inte har så många klagomål.

Om man räknar med ländernas storlek
är det människorna på Malta och i Luxemburg
som klagar mest.
Sedan kommer Cypern och Belgien.
Sverige kommer först på sjuttonde plats.

De flesta klagomål handlar om att människor
inte fått den information de vill ha från EUs kontor.


28 april 2009