Påven blev knuffad

Världen

Påven blev knuffad

Påven Benedictus är den högste ledaren
för den katolska kyrkan.
På julafton höll han en gudstjänst i Peterskyrkan
i Rom. En kvinna trängde sig fram och
knuffade omkull påven. Han blev inte skadad
och kunde senare fortsätta att hålla gudstjänsten.


28 december 2009