Tre EU-länder vill minska utsläppen mer

Världen

Tre EU-länder vill minska utsläppen mer

Tyskland, Frankrike och Storbritannien
vill minska klimatutsläppen
ännu mer än bestämt.
Det säger de tre ländernas miljöministrar.
De vill att EU-länderna ska minska
utsläppen av koldioxid med 30 procent
i stället för 20 procent.

EU-länderna har tidigare bestämt
att utsläppen ska minska
med 20 procent till år 2020.
Först om USA och Kina minskar sina utsläpp
med 20 procent ska EU-länderna öka takten
och minska utsläppen med 30 procent.

Miljöministrarna vill nu att EU ska strunta
i att vänta på USA och Kina.
Ministrarna vill att EU minskar utsläppen
med 30 procent oavsett vad Kina
och USA gör.


16 juli 2010