Värsta torkan på 56 år i USA

Världen

Värsta torkan på 56 år i USA

Det är torrt i USA i sommar.
Mer än halva USA har torka just nu.
Det är den värsta torkan på 56 år
i delar av landet.

Många jordbrukare får se sina skördar
förstöras. I Nebraska har fler än tusen
bönder tvingats sluta vattna sina åkrar.
Bönderna får inte ta av det
lilla vatten som fortfarande finns
i bäckar och åar.

8 SIDOR/TT


17 juli 2012