Hårda strider i landet Burma

Världen

Hårda strider i landet Burma

Det har varit bråk och strider
i landet Burma i Asien de senaste veckorna.
Regeringens soldater krigar mot rebeller
i området Kokang vid gränsen mot Kina.

Nästan 100 tusen människor
har flytt undan kriget.
Många av dem har flytt över
gränsen till Kina.

Många människor i Kokang
tycker att de blir illa behandlade
av Burmas regering.
Rebellerna vill att folk i området
ska få bestämma mer själva.


19 februari 2015