Stor strejk i landet Peru

Världen

Stor strejk i landet Peru

Det finns många gruvor
för metallen koppar i
landet Peru i Sydamerika.
Peru säljer mest koppar
av alla länder i världen.

Nu strejkar de som arbetar
i gruvorna.
De vägrar arbeta i protest
mot regeringens förslag
om nya regler för arbetet.

Ricardo Juarez i facket
säger att regeringen vill
göra det lättare att avskeda
arbetare. Regeringen vill också
att arbetarna ska betala
pengar till en fond
för arbetslösa.

Arbetare i fler än 50
olika fackföreningar strejkar.
Hur länge de ska strejka
är inte bestämt.

8 SIDOR/TT


20 juli 2017