Kambodja gör som Thailand

Världen

Kambodja gör som Thailand

I Thailand är det förbjudet
att tala illa om kungen.
Den som gör det kan
straffas med fängelse i 15 år.
Så har det varit länge.

Nu har grannlandet
Kambodjas riksdag sagt ja
en liknande lag.
Den som kritiserar kungen
och kungahuset kan
straffas med fängelse i fem år.

– Risken är stor att lagen
kommer att tysta människor
som har viktig kritik mot
kungen, säger Chak Sopheap
som arbetar för mänskliga
rättigheter i Kambodja.

8 SIDOR/TT


15 februari 2018