Sverige

Terry Jones är död

Den brittiske komikern ochförfattaren Terry Jones är död.Han är mest kändfrån gruppen Monty Python. Gruppen fick folk i hela världenatt skratta på 1970-taletoch 1980-talet.De gjorde flera populära filmer. Monty Pythons humorvar annorlunda och ny.Många följde efter och börjadeskoja på samma sätt. – Terry Jones var särskilt brapå att spela skrikiga kvinnor,säger Gunnar Rehlinsom är […]

Läs mer

Sida 1 av 987