Om 8 Sidor

8 Sidor är en nyhetstidning
på lättläst svenska.

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större
än i en vanlig tidning.
Meningarna är kortare.
8 Sidor har inga svåra och ovanliga ord.
8 Sidor förklarar vad som hänt,
var det har hänt och varför det har hänt.

Tidningen hör inte till något politiskt parti
eller någon förening.
Det är journalisterna på tidningen
som bestämmer vilka nyheter
som är viktigast att berätta.

Vill du prova 8 Sidor?
Du kan få ett nummer gratis.

Prova 8 Sidor

Läs också:

8 Sidors historia

Myndigheten MTM gör 8 Sidor

8 Sidors redaktion