Prenumerera i andra länder

Om du bor i Norden betalar du
samma pris som i Sverige.
Klicka här för att prenumerera:

Beställ 8 Sidor

Bor du utanför Norden
så kostar det:

7,50 kronor extra per nummer
om vi skickar med flygpost.

6 kronor extra per nummer
om vi skickar med vanlig post.

Därför är det en bra idé
att prenumerera
på 8 Sidor som pdf
om du bor utanför Norden.
Då slipper du betala extra
och tidningen kommer snabbare.

Beställ 8 Sidor som pdf