Sverige

Något har hänt. Poliser har satt upp ett blått och vitt band som spärrar av. Bakom bandet står två polisbilar.

Personer med utländsk bakgrund är oftare misstänkta för brott. Foto: TT

Ny undersökning om brott

Personer med utländsk bakgrund
är oftare misstänkta
för brott i Sverige.

Det visar en ny undersökning
som myndigheten Brå har gjort.

Undersökningen berättar inte så mycket
om varför det är så här.
Men skillnaden kan bero på
många olika saker.

Kön och ålder spelar roll.
Män är oftare misstänkta
för brott än kvinnor.
Och unga människor
är oftare misstänkta.
Det finns en större del unga
bland människor med utländsk bakgrund.

Fattigdom, kortare utbildning,
sämre hälsa, trångt i bostäderna
och svårigheter att få jobb
är saker som kan spela roll.

Det finns också forskning som säger
att människor med utländsk bakgrund
kan ha högre risk att bli stoppade
av poliser. Och därför ökar risken
att bli misstänkt för brott.

Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.

Undersökningen handlar om personer
som har blivit misstänkta för brott.
Det är inte säkert att personerna
har blivit dömda för brott.

8 SIDOR

Misstänkta för brott

 • Myndigheten Brå
  har undersökt alla personer
  som var misstänkta för brott
  mellan åren 2015 och 2018.
 • I gruppen med personer
  som är födda i Sverige
  och har föräldrar som är födda i Sverige
  var det 3,2 procent
  som var misstänkta för brott.
 • I gruppen med personer
  som är födda i Sverige
  och som har en förälder född utomlands
  var det 5,9 procent
  som var misstänkta för brott.
 • I gruppen med personer
  som är födda i ett annat land
  var det 8,0 procent
  som var misstänkta för brott.
 • I gruppen med personer
  som är födda i Sverige
  och som har båda föräldrarna födda utomlands
  var det 10,2 procent
  som var misstänkta för brott.
 • Källa: Brå och Dagens Nyheter

25 augusti 2021

Fler liknande artiklar