Alla röster är lika mycket värda

I en demokrati får alla vuxna människor
rösta när det är val.
Alla röster är lika mycket värda.

Men för att en demokrati ska fungera
är det viktigt att så många som möjligt röstar.
Om många människor struntar i valet
kan det vara ett tecken på
att demokratin fungerar dåligt.
Det kan betyda att människor struntar i valet
för att de inte litar på politikerna.
Det är inte något bra betyg för en demokrati.

Det kan också betyda att det varit svårt att rösta.
Det kanske har varit långt till en vallokal.
Vallokalen kanske bara haft öppet
när människor har jobbat.

Därför håller forskare noga reda på
hur många som röstar i de olika valen.
I ett land med bra demokrati ska de allra flesta rösta.
Och de ska rösta utan att bli tvingade.

Sverige har länge kunnat skryta med att ha höga siffror.
Nästan alla har röstat i valen till riksdagen.
Politikerna har kunnat vara stolta över det.

Därför blev många svenskar överraskade
när det var val till EUs riksdag.
Plötsligt struntade många svenskar i valet.
I valet 2004 röstade bara 37 procent.
I EU-valet 2009 röstade fler, 45 procent.
Men siffrorna visar ändå att färre bryr sig om
EU-valet än om valet till riksdagen.
Och det är ett dåligt betyg för demokratin i EU.

Läs mer om att rösta