Sverige

Domaren som köpte sex ska sluta döma

En domare i högsta domstolen
har köpt sex av en ung man.
Det är förbjudet att
köpa sex.
Domaren erkände brottet
och straffades med böter.

Det är allvarligt att en
domare gör brott.
Men Justitiekanslern,
Göran Lambertz har bestämt
att domaren får behålla
sitt jobb.

Men domaren ska inte fortsätta
att döma i rättegångar.
I stället ska han arbeta
i lagrådet.
När svensk regeringen har förslag på
lagar är det lagrådet som säger
vad de tycker om lagförslagen.


27 maj 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?