Sverige

Svenskar köper tysk sprit på internet

Många svenskar har börjat beställa
sprit på internet. Varje vecka fraktas
mer än 40 tusen liter sprit från
Tyskland till Sverige.
Det skriver tidningen Metro
på fredagen.

Spriten är billigare i Tyskland.
I Sverige har vi mycket högre
skatter på alkohol.
Men den här sortens köp
kan vara olaglig.
Lagen säger att det är förbjudet
för svenskarna att köpa alkohol
på internet.
EUs regler säger att det ska
vara fri handel mellan EU-länderna.
Alltså ska svenskarna få köpa
sprit i andra länder.

De som vill köpa sprit från andra
EU-länder väntar nu på svar från
Högsta Domstolen. Två domar
i Hovrätten i år har gett olika
svar. En domstol följde svensk
lag och sade att det var olagligt
att köpa utländsk sprit på internet.
En annan domstol följde
EU-reglerna och sade att köpen
var lagliga.
HD kommer att bestämma
vad som ska gälla.


17 juni 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera