Sverige

Fler dagisbarn smittade av tbc

Barn på daghemmet Regnbågen
i Stockholm har smittats
av den allvarliga sjukdomen
tuberkulos eller tbc.
En av dem som jobbar på
daghemmet blev sjuk
och smittade barnen.

Tidigare har läkarna upptäckt
att sju av dagisbarnen smittats av
tbc. Nu säger läkarna att
ytterligare 21 barn har tbc.
Kanske kan ännu fler ha
smittats. 70 barn har varit
på dagiset i sommar.

Tbc är en allvarlig sjukdom
i lungorna. Den som är sjuk hostar
mycket. Det är också då som
sjukdomen smittar.

Barnen med tbc har fått
medicin mot sjukdomen.
Läkarna säger att
de smittade barnen
kommer att bli helt friska.

Tbc är en sjukdom som varit
ovanlig i Sverige i många år.
De senaste åren har
den blivit vanligare.


30 augusti 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?