Fågelinfluensa i Skåne

Sverige

Fågelinfluensa i Skåne

Nu har också fåglar i Skåne
fått fågelinfluensan.
En smittad and har hittats
i Åhus i nordöstra Skåne.
Fågeln hade H5N1, en
mycket smittsam form av fågelvirus.
Alla som har tama fåglar har
i flera veckor hållit sina fåglar
inomhus för att de inte ska
smittas av vilda fåglar.


12 april 2006