Sverige

Ungdomar är mer tillåtande än sina föräldrar

Ungdomar är mer tillåtande än sina föräldrar.
Det visar en undersökning som myndigheten
Ungdomsstyrelsen har gjort. I undersökningen
har sextusen människor mellan 16 och
29 år svarat på frågor om olika saker.

Ungdomar tycker bland annat att det
är mer okej med homosexuella relationer
än vad äldre gör. De är också mer positiva
till invandrare och flyktingar som kommer till Sverige.

– De ungas värderingar liknar på
många sätt de äldres, men de tycker att
fler saker är okej. Det säger Per Nilsson
som är chef på Ungdomsstyrelsen.

Unga människor tycker också att bra kompisar
och ett roligt jobb är viktigare än en hög lön.
De är inte heller oroliga för framtiden. De flesta
ungdomar tror att de kommer att få ett bra liv
och ett bra jobb.


1 november 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?