Sverige

Socialen tar hand om många flickor från hederskulturer

Många flickor som kommer från en familj med
invandrarbakgrund i Sverige får inte göra som
de själva vill. Ofta tvingas de att gifta sig
med en man som föräldrarna valt. De lever
i en hederskultur.

En tredjedel av alla flickor under 18 år som tas
om hand av socialen i Stockholms och Västra
Götalands län kommer från en hederskultur.
Det visar en ny undersökning från Stockholms
Universitet.

I en hederskultur måste flickan följa den kultur
som familjen kommer ifrån. Annars skäms familjen
inför släkt och vänner. Det kan handla om att de blir
bortgifta, könsstympade eller att de inte har någon
fritid och inte får titta på tv utan att brodern eller
föräldrarna sitter med och kontrollerar vad hon
tittar på.


18 augusti 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?