Sverige

Elever får inte extra hjälp

Skolinspektionen har granskat
sextusen skolor i en undersökning
som hållit på sedan 2003.
Nu är undersökningen klar.
Den visar att många barn som
behöver extra hjälp i skolan inte
får den hjälp de behöver.

Undersökningen visar också
att många skolor är dåliga på
att hjälpa elever som blir
mobbade.
Problemen är störst på skolor
med yngre elever.

Nästa år ska Skolinspektionen
granska problemskolorna extra
noga.


8 januari 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?