Sverige

TCO vill att fler ska gå i gymnasiet

Alla upp till 25 år ska ha rätt
att gå ut gymnasiet.
Det säger fackorganisationen TCO.
TCO tycker att målet ska vara
att 95 procent av alla ska vara färdiga
med gymnasiet före 25 års ålder.
Kommunerna och staten ska garantera att alla unga får den hjälp de behöver
för att klara skolarbetet.
Det skriver Roger Mörtvik i TCO
i en artikel i Dagens Nyheter.

TCO vill att varje kommun ska
ha ett utbildningscentrum.
Där ska unga arbetslösa kunna
få den hjälp de behöver för att
gå färdigt gymnasiet.
Alla ska få en extra-lärare som
hjälper dem och ger stöd.

De ungdomar som vägrar gå gymnasiet
ska straffas genom att inte få fullt socialbidrag.


25 november 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?