Sverige

Fler unga är intresserade av politik

I många år har de politiska ungdomsförbunden
haft svårt att locka medlemmar.
Nu kan det ha vänt.
De politiska ungdomsförbunden
har fått hundratals nya medlemmar i år.
Det socialdemokratiska ungdomsförbundet
SSU har ökat från 5500 till 8088 medlemmar
under året. Moderata ungdomsförbundet
Muf har ökat från 10 570
till 12 051 medlemmar.

Även Miljöpartiets ungdomsförbund
Grön ungdom har fått många
nya medlemmar.

Varför fler unga söker sig till politiken
just nu är svårt att svara på.
SSUs ordförande Jytte Guteland tror att
det kan vara den höga arbetslösheten
bland unga som får folk att gå med i SSU.

En undersökning som Göteborgs
universitet gjort visar att dagens unga
är mer intresserade av politik
än de som växte upp på 1960-talet
och 1970-talet.


1 december 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera