Sverige

Vad tycker ni om nystartsjobb?

Keith skickade ett brev till
Alla Väljare.
Han gillar inte nystartsjobb.
Det är när staten betalar
en del av lönen
för en person som varit
arbetslös länge.

– En del företag frågar direkt
om staten kan betala din lön.
Andra måste sluta när det
inte längre kommer pengar
från staten.
Sen hittar företaget
en ny person med bidrag.
Ska det vara så? skriver Keith.

Så här svarade partierna
på hans fråga.

Socialdemokraterna

Vi har många förslag
för att ordna fler jobb.
Vi vill ha fler människor
som jobbar och gör praktik
i vård och omsorg,
till exempel på hem för gamla.

Vi måste undersöka reglerna
för nystartsjobb.
Företagen ska inte få
använda jobben på fel sätt.

Moderaterna

Nystartsjobben är viktiga.
De hjälper dem
som har allra svårast att få jobb.
I mars 2013 bad regeringen
om en undersökning
för att ta reda på om företag
använder nystartsjobb på fel sätt.
Undersökningen ska säga
hur vi kan stoppa fusket.

Folkpartiet

Du berättar om företag som
använder nystartsjobb
på fel sätt.
Det är inte särskilt vanligt.
De allra flesta som får
nystartsjobb får ha kvar jobbet
när pengarna slutar komma.
Nystartsjobben har gjort
så att många sluppit
vara arbetslösa länge.

Centerpartiet

Det är bra att staten betalar
en del av lönen för dem
som varit utan jobb länge.
Tanken är att jobbet
ska fortsätta även när staten
slutar betala lönen.

Det har blivit fler och fler
nystartsjobb.
Det tycker vi är bra.
Arbetsförmedlingen ska
berätta mer för företagen
om den typen av jobb.
Det är viktigt att företagen tycker
att reglerna är enkla.

Vänsterpartiet

Politiken för arbete
måste förändras.
Vi tror att det kan vara bra
att staten betalar en del av lönen
för dem som varit arbetslösa länge.
Men reglerna för nystartsjobb
måste förändras.

Den typen av jobb får inte
göra det sämre för arbetarna.
Ingen som redan hade jobb
ska behöva sluta.
Det är viktigt att staten pratar med
fackföreningarna om det här.

Kristdemokraterna

Nystartsjobb är till för
dem som varit utan jobb länge
eller nyligen flyttat till Sverige.
Det är självklart inte meningen
att pengarna ska användas
på ett dåligt sätt.

För varje person som får
ett nystartsjobb ska företaget
göra en ansökan
till Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen
kontrollerar företaget.
På så vis ska det inte vara
möjligt för företag att använda
pengarna på fel sätt.

Läs fler frågor och svar.


5 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera