Sverige

Det saknas tolkar till barn som flytt

Just nu kommer det ovanligt
många barn som flytt till Sverige.
De kan inte prata svenska.
De behöver få hjälp av en
tolk som översätter deras språk.
Men det finns för få tolkar
i Sverige som kan prata vissa
språk, speciellt flera språk
som talas i norra Afrika.
De kallas för berberspråk.

Statens institutionsstyrelse
är en myndighet som tar
hand om ungdomar
som har svåra problem.
Där märks problemet
med brist på tolkar.

– Vi tar hand om vissa pojkar
som varit på flykt länge,
de behöver få hjälp.
Men vi har svårt att hjälpa
dem när vi inte kan förstå
vad de säger.
Det är risk att de blir mer ledsna
och arga när vi inte kan förstå dem.

Det säger Ola Karlsson Rühmkorff
på myndigheten till Sveriges Radio.

Också Migrationsverket
behöver fler som kan översätta
språk från Nordafrika.
Många tycker nu att
de olika myndigheterna
borde samarbeta bättre om
tolkarna, så att de hinner
hjälpa till på fler ställen än nu.


27 augusti 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera