Sverige

I år kommer 30 tusen ensamma barn

Just nu flyr fler barn ensamma
till Sverige än någonsin tidigare.
Migrationsverket har räknat ut
att det troligen är 30 tusen
barn som kommer ensamma
till Sverige i år.
Det är nästan tre gånger
så många som Migrationsverket
hade räknat med.

Många kommuner har svårt
att ge barnen vad de behöver.
De behöver få hjälp av
socialtjänst och få gå i skolan.

– Allt fler kommuner säger att
de får väldigt svårt att ge
barnen rätt hjälp, säger
Per-Arne Andersson på
SKL, Sveriges kommuner
och landsting.

Nästan hälften av barnen
kommer till kommuner där de
har släktingar eller känner någon
från sitt hemland.
Men sedan är det inte
säkert att barnen kan bo hemma
hos dem de känner.
Ofta behöver kommunen ändå
hjälpa till att ordna en bostad.

SKL undersöker om reglerna kan
ändras så att de ensamkommande
barnen kan få det bättre.

8 SIDOR/TT


21 oktober 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera