Sverige

Fler kommuner handlar med privata företag

Allt fler kommuner och landsting
låter privata företag sköta
vård, skola och annat.
Mellan åren 2009 och 2014
köpte kommunerna allt mer
från privata företag.
Köpen ökade med 40 procent.
Troligen ökade köpen ännu
mer under 2015, rapporterar
Sveriges Radio.
Men de siffrorna är inte klara än.

– Jag tror att det ökade för
att det var så många flyktingbarn
som kom ensamma till Sverige
2015.

Det säger Annika Wallenskog på
Sveriges kommuner och landsting
till Sveriges Radio.

Bland annat har kommunerna
köpt privata boenden för barnen
som kommit.


2 februari 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?