Världen

Turkarna på Cypern hade eget val

Ön Cypern i Medelhavet
är delat i två delar.
I den ena delen styr greker.
I den andra styr turkar.
Det är nästan som om Cypern
är två länder.
Så har det varit i mer än 25 år.

Nordcypern är turkarnas område.
Turkarna har en egen president
och en egen riksdag.
I helgen var det val i turkarnas område.
Det var ett viktigt val.
Många turkar vill samarbeta med grekerna
så att Cypern kan bli ett enda land.
Då kan det enade Cypern bli med
i Europeiska unionen, EU.
Andra turkar vill att Cypern ska
fortsätta att vara delat i två delar.
Valet i helgen skulle visa
vad väljarna tycker om Cyperns framtid.

Men valet ändrade ingenting.
Regeringspartierna fick precis
lika många platser i riksdagen som
de andra partierna partier.
Om regeringens motståndare hade vunnit
så hade det blivit förhandlingar med
grekerna om att göra Cypern till ett enat land.
Nu vet ingen vad som händer.
Kanske blir det ett nytt val om
några månader.


16 december 2003

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?