Världen

Island på väg mot EU

Island kan bli ny medlem i Europeiska Unionen, EU.
Islands riksdag, alltinget, har bestämt
att Island ska ansöka om att bli medlem.

Men det blev en jämn omröstning i alltinget.
33 politiker röstade ja till EU. 28 röstade nej.

De flesta islänningar har varit motståndare till EU.
De har velat klara sig själva.
Men när det blev ekonomisk kris i höstas ändrade sig många.
Island drabbades hårt.
Värdet på de isländska pengarna minskade mycket.
Många tror att Island klarat sig bättre
om landet samarbetat med EU.

Men det är inte helt klart att Island blir EU-medlem.
När politikerna har kommit fram till ett
avtal med EU ska islänningarna få rösta.

Om det blir ja i omröstningen blir Island med i EU.
Men det kan ta flera år innan ett avtal är klart.


17 juli 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera