Världen

Sex svenskar blev fångarnas fångar

Sex svenskar togs som gisslan
vid ett uppror i ett fängelse i Haiti.
Fångarna försökte fly från fängelset.
De sprang mot utgången och
höll svenskarna framför sig så att fängelsets
vakter inte skulle våga skjuta.

Vakterna sköt i alla fall och skotten
ven kring svenskarna.
Svenskarna lyckades ta sig fria
och springa ut ur fängelset.
Ingen av dem skadades allvarligt.

De sex svenskarna var i Haiti på uppdrag av FN.
Fyra av dem är poliser. En är fångvaktare
och en är kriminaltekniker.
De var på besök i Haitis största fängelse
när upproret bröt ut.

8 SIDOR/TT


18 oktober 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?