Sexhundra flyktingar räddades

Världen

Sexhundra flyktingar räddades

Nära sex hundra flyktingar
var på tisdagen på väg
över Medelhavet i dåliga båtar.
Flyktingarna kom bland annat
från länderna Syrien och Eritrea.

Båtarna var nära att sjunka.
Men italienska fartyg
räddade flyktingarna.
Det var spaningsflygplan från Italien
som upptäckte att flyktingarna
behövde hjälp.

Italienska fartyg har räddat livet
på tio tusen flyktingar
sedan 2013.

Förra hösten drunknade
400 flyktingar i havet nära
den italienska ön Lampedusa.

8 SIDOR/TT


19 mars 2014