Världen

Flyktingar i en båt på Medelhavet

Flyktingar i en båt på Medelhavet. Foto: Gregorio Borgia/TT

Allt fler flyr till Europa

Allt fler flyr från Afrika
och Mellanöstern till Europa.
De åker i båtar över Medelhavet.
Nästan 140 tusen människor
har flytt över havet hittills i år.
Det är många fler än förra året.
Det säger Förenta Nationerna, FN.

Människorna flyr från krig
och fattigdom.
En tredjedel av flyktingarna
kommer från landet Syrien.

Många kommer också
från länderna Eritrea
och Afghanistan.

De allra flesta av flyktingarna
kommer till länderna Italien
och Grekland.


2 juli 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?