Alla Väljare

Poliserna undersöker moskén i Eskilstuna som brunnit

I julas började en moské i Eskilstuna att brinna. Kanske var det någon som tände eld på lokalen. Foto: TT

Hur ska brott mot muslimer stoppas?

Det senaste året har det
varit flera attacker mot
moskéer i Sverige.
Läsaren Hassan undrar
vad poliser och politiker gör
för att stoppa det.

– Varför hittar ni inte dem
som är elaka mot muslimer
och bränner deras moskéer?
skriver Hassan.

Partierna i riksdagen har
svarat på hans fråga.

Socialdemokraterna

Alla som gör brott
ska fångas och straffas.
Det spelar ingen roll vem
de gör brott mot.
Men poliser ska jobba extra hårt
för att stoppa så kallade hatbrott.
Det är brott mot någon
som har en viss religion
till exempel.

Moderaterna

Alla hatbrott är allvarliga
attacker mot demokratin.
Våld, hot och trakasserier
mot personer på grund av
var de kommer ifrån,
deras religion, deras sexualitet
eller vad de tycker politiskt
är aldrig okej.

Vi vill att poliser och domstolar
ska jobba extra mycket
med sådana brott.
För att kunna stoppa hatbrotten
måste poliserna veta mer
om den typen av brott.

Sverigedemokraterna

Det är statens viktigaste
uppgift att se till att alla
medborgare är trygga och säkra.
Poliser, brott och straff
är en av våra viktigaste frågor.
För att stoppa brott
är det viktigt att ha hårda straff.
Vi vill ha ännu hårdare straff.

Sverigedemokraterna tycker också
att det är viktigt att poliser
är ute mer på gatorna.
Människor känner sig tryggare
och litar mer på staten
om de har bra kontakt med poliser.

Miljöpartiet

Hets mot folkgrupp
och att bränna moskéer
är redan olagligt.
Nu behöver poliserna
hitta bättre sätt att jobb.
Det kan också vara svårt
att få bevis för hets mot folkgrupp.

Miljöpartiet vill att människor
lättare ska kunna gå till
en domstol om de blivit
diskriminerade.
Arbetet mot rasism och
diskriminering måste börja
redan i skolan.

Centerpartiet

Mordbrand, misshandel och hot
är redan brottsligt.
Poliser och domstolar ska göra
allt de kan för att se till
att lagen följs.

Vi måste också jobba för att
stoppa rasism och diskriminering.
Det måste vi göra varje dag
när vi pratar med andra människor.
Centerpartiet kämpar för
alla människors lika värde.

Vänsterpartiet

Alla som gör brott ska straffas.
Vänsterpartiet vill att poliser
ska ta hatbrott på allvar
och jobba extra mycket med det.
Hatbrott är brott mot personer
på grund av deras religion,
folkgrupp, vilket land de
kommer ifrån eller deras sexualitet.

Ett hatbrott kan vara allt
från mordbrand till att skriva
elaka saker på en vägg.

Folkpartiet

Människor som gör brott
ska alltid straffas.
Brott är aldrig okej.
Särskilt inte hatbrott.
Sverige ska vara ett land
som försvarar frihet
och allas lika rättigheter.
Det krävs att alla tar ansvar
för att minska hatet,
hoten och brotten.
Politikerna måste se till att
poliserna och domstolarna
fungerar bra.

Kristdemokraterna

Alla hatbrott är fel.
De som är elaka mot muslimer
och bränner moskéer
blir straffade.
Vi kan göra mer för att stoppa
sådana brott.
Det handlar mycket om att
prata med varandra och se till
att människor förstår varandra.
Men det handlar också om
bättre skydd av grupper
som är hotade.


23 mars 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera