Alla Väljare

Ett barn skriver i ett block

Varför måste vissa elever läsa särskilda kurser i svenska? Det undrar en läsare. Foto: TT

Varför studerar inte barnen ihop?

Det finns barn som bott
i Sverige nästan hela livet
men som ändå måste läsa
särskilda kurser i svenska.
Det skriver läsaren Jackson
i ett brev till politikerna.

– Är det inte bättre att
alla barn studerar ihop?
Vad tycker ni om det?
skriver Jackson.

Så här svarade partierna
i riksdagen.

Socialdemokraterna

För oss socialdemokrater
är det viktigaste att alla elever
får bästa möjliga skola
som passar dem.
Svenska som andraspråk
kan vara viktigt för elever
som pratar ett annat språk
än svenska hemma.
Då får de tid att tänka på
hur det är att prata flera språk.

Men det är viktigt att kurserna
i svenska som andraspråk
är riktigt bra.
Ett barn ska inte gå kursen
bara för att barnets namn
inte är svenskt.
Skolorna måste undersöka noga
vilka elever som behöver
svenska som andraspråk.

Moderaterna

Det är viktigt att kunna
bra svenska för att trivas i Sverige.
Men när vi var med i regeringen
ville vi undersöka om kurserna
i svenska som andraspråk
fungerade på rätt sätt.
Ingen ska behöva gå särskilda
kurser bara för att den har
ett utländskt namn
eller inte är född i Sverige.

Eleverna som läser
svenska som andraspråk
ska känna att de kan
både skriva och prata bra
på svenska.
De måste få lära sig svenska
som passar i olika sammanhang.

Sverigedemokraterna

Det är en bra tanke
att elever som behöver
extra kurser i svenska ska få det.
Men det har blivit fel.
Elever som är födda och uppvuxna
i Sverige skickas till kurserna
bara för att deras familj
kommer från ett annat land.
Då hamnar de eleverna utanför
resten av klassen.

Barn som pratar bra svenska
ska studera tillsammans och
barn som behöver extra hjälp
ska få det.

Miljöpartiet

Politiker ska inte bestämma
vilka elever som ska gå
vilka kurser.
Skolorna ska se till att kurserna
passar alla olika elever.

Centerpartiet

Det viktiga är att barn som kommer
till Sverige från andra länder
snabbt kan lära sig svenska
för att hänga med i skolan.
Barn och ungdomar som redan
lärt sig bra svenska ska få välja
om de vill läsa extra kurser.
Det är väldigt bra att kunna
prata mer än ett språk.

Vänsterpartiet

Vi tycker att skolorna
ska anpassa sig till
vad eleverna behöver.
En del behöver mer hjälp,
andra behöver mindre.
Det bästa sättet att lära sig
språk är att känns sig trygg
och ha en massa kompisar
att prata med – både på
svenska och sitt andra språk.

Folkpartiet

Skolverket säger att elever
som inte pratar svenska hemma
eller som bott länge i andra länder
ska få särskilda kurser.
Det är rektorn som bestämmer
om de kurserna.

På gymnasiet och Komvux
kan elever läsa både svenska
och svenska som andraspråk
samtidigt.

Kristdemokraterna

Barn studerar nästan alltid
tillsammans i dag.
Det kommer alltid att vara
nödvändigt att ha särskilda kurser
för en del elever.
Hur mycket och på vilket sätt
bestämmer skolorna.
Men det är alltid bra att tänka på
vilka sätt som barn lär sig bäst på.
Därför är din fråga viktig.


19 mars 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera