Alla Väljare

Ett hus med lägenheter

Varför finns det inte fler bostäder i Sverige? Det undrar en läsare. Foto: SvD/TT

Hur ska Sverige utvecklas?

Arash är 18 år och kommer
från landet Afghanistan.
Nu bor han i Sorsele
i norra Sverige.
Han har skrivit ett brev
till politikerna.

– Hur vill ni att Sverige
ska utvecklas?
Varför har Sverige färre bostäder
och mindre folk än andra länder?
Jag tror att invandrare kan
jobba hårt och utveckla Sverige,
skriver Arash.

Så här svarade partierna
i riksdagen på frågorna.

Socialdemokraterna

För Socialdemokraterna
finns det ett mål som är
viktigare än alla andra:
Sverige ska ha minst
arbetslöshet i EU år 2020.
För att lyckas måste vi
satsa pengar på vägar,
järnvägar och bostäder.

Det blir allt fler människor
i Sverige och det fattas redan
bostäder eftersom det
har byggts alldeles för få hus
i flera år.
Det behövs en bra politik
för bostäder i hela landet.
Fram till år 2020 ska vi bygga
minst 250 tusen nya bostäder.

Det behövs fler lägenheter
för människor som inte har
jättemycket pengar.
Socialdemokraterna vill ge
pengar till företag som
bygger små lägenheter
eller studentlägenheter.
Vi vill också ändra reglerna
så att det går snabbare
att bygga bostäder.

Moderaterna

Moderaterna är frihetens parti.
Vi tror att människor kan
och vill göra mycket själva.
Vår politik handlar om
de problem människor har
i sin vardag.

Vi vill att människor själva
ska kunna välja hur de vill bo.
Därför behövs en blandning
av hus och lägenheter
att hyra och äga.
Det behövs flera nya bostäder
på många håll i Sverige.
Det måste bli lättare att bygga
och äga bostäder.
Då kan företagen bygga
bostäder som inte är så dyra.

Många invandrare jobbar
och bidrar till Sverige.
Arbetet är det viktigaste sättet
att komma in i samhället.
De som kommer hit från
andra länder kan mycket
och det måste vi använda
på ett bättre sätt än i dag.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill att
samhället ska handla mer om
att ha samma kultur och
att landet håller ihop.
Alla vi som bor här ska känna
att vi är del av samhället
och att vi är trygga.

Vi hållet med om att invandrare
kan jobba hår och utveckla Sverige.
Men för att invandringen ska
fungera bra kan det inte komma
för många människor hit.
Därför vill vi minska invandringen
till Sverige.

Miljöpartiet

Vi vill att Sverige ska vara
ett land som tar ansvar för
klimatet, att alla barn ska få
en chans att klara skolan
och ett land som satsar
på jobb och jämställdhet.

När det gäller bostäder
tycker vi det viktigaste är
lägenheter att hyra.
Regeringen vill ge pengar
till företag som bygger
hyreslägenheter.
Om det blir fler bussar och tåg
kommer företagen bygga hus
i fler områden.

Det är viktigt att det blir
fler företag som bygger hus.
Kommunerna måste därför planera
och ge mark på ett sätt
som gör det lättare för små
och halvstora företag.

Centerpartiet

Vi välkomnar alla de som vill
komma till Sverige.
Både de som flyr från krig
och de som kommer hit
för att arbeta.
Vi tror att alla kan hjälpa till
på något sätt och göra
Sverige bättre.
Men då behöver det bli
enklare att få sitt första jobb
och sitt första boende.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att Sverige
ska vara ett jämlikt land.
Alla ska ha samma chanser
i livet.
I dag är det väldigt olika
om du är rik eller fattig.

De senaste åren har de rika
blivit allt rikare eftersom
den förra regeringen tyckte
det var viktigt att sänka skatter.
Men när skatterna sänks
får staten mindre pengar.
I stället borde statens pengar
användas till att skapa fler jobb
inom skola, sjukvård och att
bygga fler bostäder.

Folkpartiet

Sverige ska fortsätta ha
bra skola och sjukvård.
Då behövs det att ekonomin
blir bättre genom att vi
gör Sverige till ett bättre land
för företagare.
Folkpartiet tycker att det är bra
att det kommer människor
från andra länder
och arbetar här.


13 april 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?