Alla Väljare

En ryggsäck hänger på en krok i en skola

Hur vill politikerna stoppa mobbning i skolan? Det undrar Alvin. Foto: TT

Hur vill ni stoppa mobbning?

Hur vill ni stoppa
att barn behandlas dåligt
i skolan?
Det undrar Alvin i ett brev
till politikerna.
Så här svarar partierna
i Sveriges riksdag.

Socialdemokraterna

Det ska inte vara okej
med någon typ av mobbning.
Socialdemokraterna vill att
fler vuxna ska jobba i skolan
så att klasserna kan bli mindre.
Då får lärarna mer tid
med varje elev och möjlighet
att upptäcka och stoppa
om någon mobbas.

Vi vill också undersöka
om det går att ha en ny lag
som betyder att personalen
i skolan måste anmäla
om någon behandlas dåligt.

För att eleverna ska få
den hjälp de behöver
är det också viktigt att satsa
på elevhälsan.

Moderaterna

Mobbning är ett stort problem
i skolan.
Både elever som mobbar
och elever som blir mobbade
mår ofta dåligt.
Då blir det svårt att lära sig
i skolan.

Skolan måste bli bättre på
att jobba mot mobbning.
Vi kommer alltid att försvara
den som blir dåligt behandlad.
Det är inte den eleven som ska
behöva byta skola.

Vi vill att skolorna ska
jobba mer med elever
som mår dåligt och är ledsna.
Vi vill att eleverna ska
röra på sig mer i skolan
för att må bättre och
klara skolan bättre.

Sverigedemokraterna

Ett första steg är att
tydligt säga nej till mobbning.
Vi vill ändra så att det är
mobbaren som får byta skola
och inte den som har
behandlats dåligt.
Lärarna ska få bestämma mer
i klassrummet och mer pengar
ska gå till att hjälpa barn
som behandlats dåligt.

Miljöpartiet

Skolan ska vara en plats
som är trygg.
Det måste finnas tillräckligt
många vuxna i skolan
så att elever får den hjälp
de behöver.
Den som blir dåligt behandlad
måste kunna gå till en vuxen
som eleven litar på
och få hjälp.

Vi vill att det ska finnas
fler kuratorer, skolsköterskor,
studievägledare och
bibliotekarier så att elever
alltid har någon vuxen
att gå till.

Centerpartiet

Vi tycker att mobbning
är ett stort problem.
Vi vill undersöka om det går
att göra en lag mot mobbning.
Det kan vara bra med en lag
som samlar ihop fler brott
och gör att de kan straffas hårdare
för att de hör ihop.

Det kan vara svårt att förklara
exakt vad som är mobbning
men vi tycker att det är viktigt
att undersöka en lag
om mobbning.

Vänsterpartiet

Det viktigaste för att att
stoppa mobbning är
fler lärare och andra vuxna
i skolan.
Vi tycker också att de
som jobbar i skolan alltid
ska anmäla om de upptäcker
mobbning.
Det tycker vi ska stå i lagen.

Folkpartiet

Folkpartiet jobbade hårt
för att ändra skollagen 2011.
Den lagen ger lärarna mer makt
för att få ordning i klassrummet
och det finns fler straff
för den elev som inte sköter sig.

Lärarna kan nu ta mobiltelefoner
och annat som stör.
Lagen säger nu också
att det är mobbaren som
i första hand ska byta skola,
inte den mobbade eleven.

Kristdemokraterna
svarade inte på frågan.


29 april 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?