Alla Väljare

En tågarbetare strejkar.

Arbetare kan strejka om de inte är nöjda med hur det är på jobbet. Foto: TT

Lagarna ska skydda anställda

Vad tycker ni om lagarna
som skyddar anställda?
Den frågan skickade Dunia
till Sveriges politiker.

– Jag tycker att Sverige
har perfekta lagar för jobb.
Lagarna skyddar dem
som är anställda så att de
inte kan bli av med jobbet
när som helst.
Men lagarna kan göra det
svårare för arbetslösa
att få ett jobb.
Så vad tycker våra politiker?
skriver Dunia.

Så här svarade partierna
i Sveriges riksdag.

Socialdemokraterna

I Sverige är det företagen
och fackföreningarna
som skriver på avtal
och kommer överens om löner
och hur det ska vara på jobben.
Självklart finns det också lagar.
Men det är bra att fackföreningarna
och företagen kan komma
överens om olika lösningar
för olika branscher.

Vi socialdemokrater tycker att
det här är det bästa sättet
för både dem som jobbar
och för företagen.

Moderaterna

Vi vill ordna ännu fler jobb.
Därför är inte lagarna
som skyddar anställda
det största problemet.
Men lagarna kan göra att det blir
ännu svårt för dem som har
svårt att få jobb.
Det gäller till exempel invandrare
och ungdomar.

Våra förslag handlar om att
göra det billigare för företag
att anställa.
Vi vill inte ändra lagarna
eftersom de får människor
att känna sig trygga.
Men det är klart att lagarna
kan göra att små företag
inte vågar anställa
eftersom det blir dyrt om de
anställer fel person.

Sverigedemokraterna

Ungdomar behöver få hjälp
att få sitt första jobb.
Det vill vi hjälpa till med.
Men ju äldre man blir,
desto viktigare blir det med
trygghet på jobbet.
Sverigedemokraterna vill
göra om lagarna som skyddar
anställda så att den som
blir arbetslös får mer hjälp.

Miljöpartiet

Det är bra med lagar
som ser till att den som jobbar
kan känna sig trygg.
Vi vill inte ändra lagarna
som skyddar anställda.

Centerpartiet

Vi tror att lagen som
skyddar anställda, LAS,
kan göra det svårare för
människor som inte har ett jobb
att få ett jobb.
Lagen skyddar bara dem
som redan har ett jobb.
Lagen gör det svårare för dem
som inte har jobb.

Vänsterpartiet

Vi tycker att lagarna
som skyddar anställda är bra.
Vi vill att lagarna ska ge ett
ännu bättre skydd för de anställda.
Därför vill vi göra lagen bättre.
Vänsterpartiet tycker inte
att de här lagarna gör det
svårare att få jobb.
Det är andra saker som gör det
svårt att få jobb.

Folkpartiet

Vi tycker att det ska vara
viktigare vad en person är bra på.
Det ska vara mindre viktigt
hur länge en person har varit anställd.
Vi vill att företagen och
fackföreningarna kommer med
förslag på hur vi kan ändra
lagen som styr i dag,
den så kallade
Lagen om anställningsskydd, LAS.

Kristdemokraterna svarade inte
på Dunias fråga.


30 april 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?