Varför hjälps inte länderna i EU åt med flyktingarna?

Alla Väljare

Människor på flykt.

Flyktingar som kommit till Grekland fortsätter vidare till andra länder i Europa. Men alla länder vill inte ta emot dem. Foto: Giannis Papanikos AP/TT

Varför hjälps inte länderna i EU åt med flyktingarna?

Sverige är ett av de länder
som tog emot flest flyktingar per invånare
i hela Europa förra året.
Andra länder i EU har
inte tagit emot lika många flyktingar.

Alla Väljare har fått frågor om det här.

Går det inte att göra en lag
som tvingar alla länder i EU
att ta emot flyktingarna?

Det frågar Sofia.

Karin har en annan fråga till regeringen.

Kan inte regeringen sluta betala
Sveriges medlemsavgift till EU?
På så vis ser vi till att alla länder i EU
hjälper till med flyktingarna,
skriver Karin.

Alla Väljare har frågat partierna.

SOCIALDEMOKRATERNA

EU kan inte göra nya lagar
om inte länderna i EU stödjer lagarna.
Det finns flera miljoner människor på flykt
i närheten av EUs gränser.
Länderna i EU kan inte ta emot
alla de flyktingarna.

Regeringen kan inte stoppa medlemsavgiften
till EU. Om Sverige slutar betala så
straffas vi med andra avgifter.
Regeringen tycker att det är bättre att
göra på ett annat sätt.
EU har lovat att betala Sverige
nästan 1400 miljoner kronor
för att vi tar emot så många flyktingar.

MODERATERNA

VI tycker att de andra länderna i EU
ska hjälpa till mycket mer.
Sverige och Tyskland kan inte fortsätta
att vara de länder som tar störst ansvar
i EU. Många andra länder tar inget ansvar alls.
EU har pratat om att tvinga alla länder
om att ta emot flyktingar.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Det finns redan regler för
att alla länder ska ta emot flyktingar
enligt ett system som Förenta Nationerna,
FN, ordnat.

MILJÖPARTIET

Hej Sofia, Miljöpartiet och regeringen
arbetar för att fler länder ska ta emot
fler flyktingar.
Sverige kan inte själv bestämma
att länderna ska ta emot fler flyktingar.
Men vi jobbar för att de andra länderna
ska ändra sig och ta emot fler.

CENTERPARTIET

Centerpartiet försöker jobba för
att det ska bli en sådan lag i EU.

VÄNSTERPARTIET

Alla länder i EU har redan lovat hjälpa
flyktingar som kommer till Europa. Men en del
länder struntar i det, till exempel Ungern.
Vi tycker att EU ska straffa Ungern på olika sätt
för det.

LIBERALERNA

EU har en lag som säger att
människor på flykt ska stanna i det land
de kom till först.
Vissa länder i södra Europa
som Grekland och Italien har fått
ta emot väldigt många flyktingar
eftersom många kommer dit först.
De länderna har börjat låta flyktingarna
resa vidare till andra länder.
Därför har många kommit till
Sverige och Tyskland till exempel.

Vårt parti vill att EU ska ändra det här
och se till
att fler länder hjälper flyktingarna.

Kristdemokraterna har inte svarat ännu.


11 februari 2016