Alla Väljare

Siluhett av ett ensamkommande flyktingbarn.

De flesta ensamma barn som flyr till Sverige är pojkar. Läsaren Ida undrar varför. Foto: Jessica Gow/TT

Varför kommer så få ensamma flickor till Sverige?

Alla Väljare har fått en fråga från Ida.

– Varför tar Sverige emot så få
ensamkommande flyktingbarn
som är flickor?
Det känns inte jämställt.
Borde inte Sverige jobba för
lika mottagande mellan könen, skriver Ida.

Förra året sökte fler än 35 tusen
ensamma barn om att få stanna i Sverige.
Knappt tre tusen av dem var flickor.
Alla Väljare har frågat partierna om det här.

Socialdemokraterna

Det beror på att det är få flickor som
flyr ensamma. De flesta ensamma barn
som flyr kommer från Afghanistan.
90 procent av dem är pojkar.
Det beror troligen på att familjerna
hoppas att pojkarna lättare ska få
ett arbete i det nya landet.
Flickorna får stanna kvar
och arbeta i hemmen.

Moderaterna

Just nu är 75 procent av alla ensamma
barn och ungdomar som kommer till
Sverige pojkar och män.
Vi önskar att det skulle vara
lika många flickor som pojkar
som kommer hit.
Men samtidigt så kommer en
hel del familjer hit för att söka skydd.
I familjerna finns det både pojkar
och flickor.

Sverigedemokraterna

Det beror på att regeringen i Sverige
inte kontrollerar de som invandrar hit.
Bara de som själva lyckas ta sig hit
kan komma.
Bland de som kommer är de flesta män.

Om vi istället hjälper människor
på platser där de som behöver mest hjälp
bor så hjälper vi fler kvinnor och barn.
De flesta av dem finns i områden nära
där det är krig.

Miljöpartiet

Hej Ida!
Sverige väljer inte vilka som ska fly hit.
Att fler pojkar än flickor kommer hit
kan bero på att det inte finns några
säkra vägar för de som flyr.
Många väljer att skicka pojkar och män
först och hoppas att kvinnor och flickor
kan resa säkrare senare.
Då kan de komma som anhöriga
till männen och pojkarna.

Det vi kan göra i Sverige är att arbeta
för att vägarna för de som flyr ska bli
säkrare. Till exempel borde det ordnas
med en slags visum för de som
behöver fly.

Centerpartiet

Hej Ida.
Sverige tar emot så många ensamma pojkar
för att det mest är pojkar som skickas iväg
på flykt. De skickas ofta på flykt för
att slippa bli soldater i sina hemländer.
Det finns förstås andra förklaringar också
som att pojkar och flickor är olika värda
i familjerna.

När de ensamma barnen kommer
till Sverige undersöker myndigheterna
om de behöver skydd eller inte.
De undersöker inte om de är
flickor eller pojkar.

Vänsterpartiet

Det är inte vi i Sverige som bestämmer
vilka som flyr. Om det är en pojke eller flicka
är inte viktigt. Det viktiga är att undersöka
personernas skäl till att stanna i Sverige
och att vi tar emot dem på ett bra sätt.

Liberalerna

Fler ensamma pojkar än flickor kommer
till Sverige för att söka skydd.
Det beror på att hemländerna
tycker att pojkar och flickor är olika
mycket värda.
Liberalerna vill se till att det går
att ta sig till Sverige på lagliga sätt.
Då får kvinnor lika stor möjlighet
som män att söka skydd i andra länder.

Kristdemokraterna har inte svarat
på frågan.


22 mars 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?