Alla Väljare

En ung person sitter på en bänk och röker.

Vad gör politikerna för att hindra att ungdomar tar droger? undrar en läsare. Foto: Robin Haldert/TT

Vad vill ni göra åt missbruket?

Alla Väljare har fått en fråga
från läsaren Maria.
Hon skriver att det blir
allt vanligare att ungdomar
i skolorna säljer
och använder droger.

– Jag går själv på högstadiet
och har sett sådant på min skola.
Jag tycker att politikerna
borde prata mer om det här.
Vad vill ni göra åt missbruket
bland ungdomar?
skriver Maria.

Så här svarar politikerna:

Socialdemokraterna

Poliserna måste bli bättre
på att  ingripa mot droger
bland ungdomar.
För att klara det behöver
de hjälp från skolorna.
Skolorna måste bli bättre
på att berätta om droger
och vad som händer
om man tar droger.

De nya drogerna är
ett allvarligt problem.
Ökningen av droger
på internet är allvarlig
och måste stoppas.
Regeringen har startat
en undersökning om
hur man snabbast och enklast
ska stoppa de nya drogerna.

Moderaterna

Vi tror att bästa sättet
att stoppa droger
är att jobba förebyggande.
Samhället måste jobba
för att minska drogerna
som finns ibland oss.

Vi måste stoppa att det blir
nya unga som börjar sälja
droger.
Den som är beroende
av droger ska också få hjälp
och stöd för att sluta.

Sverigedemokraterna

För att stoppa missbruk
bland ungdomar
är det viktigt att skolan
jobbar förebyggande.
Eleverna måste informeras
om att det är farligt
med droger.
Lärare och föräldrar
måste lära sig att upptäcka
elever som tagit droger.

Vi vill också att polisen
och tullen ska arbeta mer
för att minska drogerna
i Sverige.
Därför tycker vi att de ska
ha mer pengar för att
kunna jobba med det.

Miljöpartiet

Hej Maria!

För att få ett tryggt
samhälle måste man jobba
förebyggande.
Det viktigaste arbetet
är att minska fattigdomen
i samhället.
Barn som behöver särskilt
stöd ska få hjälp.
Skolorna, socialtjänsten
och sjukvården ska hjälpa
barnen så tidigt som möjligt.

Personer som jobbar
med barn och unga
ska få mer hjälp
att samarbeta för att
hjälpa barnen.

Stöd i skolan är också viktigt.
Miljöpartiet vill satsa på
fler kuratorer, sköterskor
och lärare i skolan.
Då finns det fler vuxna
som kan se om barnen behöver hjälp.

Centerpartiet

Ungdomar måste få information
om vilka risker de tar genom
att använda droger.
Det ska vara svårt att börja
och lätt att sluta.
Det brukar vi säga.
Det betyder att de
som missbrukar droger
ska få hjälp att bli av
med sitt missbruk.

Sedan handlar det om
att samhället på olika sätt
ser till så att ungdomar
kan lyckas i skolan,
att de får ett arbete
och en egen försörjning.

Vänsterpartiet

För de ungdomar som går
i skolan behöver det finnas
ett arbete mot droger
som finns i undervisningen.
Det måste också finnas
sjuksköterskor, läkare
och tillräckligt många lärare på skolorna.

Men det är också många
saker utanför skolorna
som är viktiga för att stoppa droger.
Föräldrar och andra i samhället
behöver hjälpa till för att
stoppa drogerna.

Liberalerna

Världen måste bli bättre.
I dag kan det vara svårt
att få vård för den som är
beroende av droger.
Och det händer att vården
de får inte är bra.
För att få snabb och bra
hjälp måste socialtjänsten
och sjukvården bli bättre
på att samarbeta.
Vi vill också göra det
svårare att sälja
och sprida droger.

Kristdemokraterna har
inte svarat på frågan.


21 juli 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?