Alla Väljare

Poliser vid ett Öresundståg i Malmö.

Svenska poliser vaktar gränsen till Sverige i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Varför röstade ni ja till nya regler för flyktingar?

Alla Väljare fick en fråga
från Khalil.
Den handlar om de nya
hårdare lagarna för flyktingar.
Alla Väljare bad partierna
i riksdagen att svara på frågan.

Varför röstade ni ja till
nya regler för flyktingar?

Socialdemokraterna

I Sverige vill vi gärna ta ett
stort ansvar för flyktingar.
Men det finns en gräns för
hur mycket vi har råd med
och vad vi människor klarar.
Därför var vi tvungna att göra
hårdare regler.
Vi ville att flyktingar skulle
söka asyl i andra länder i Europa i stället.

Det är viktigt att de som inte
får asyl åker tillbaka till sina hemländer.
Men barn som inte får asyl
behöver inte resa hem
förrän de har fyllt 18 år.

Moderaterna

Vi kom överens med regeringen
om de hårdare reglerna för flyktingar.
Det betyder att vissa grupper
av flyktingar fortsätter
att få lov att stanna länge
i Sverige, men andra grupper
får bara lov att stanna en kortare tid.
Även om du bara får stanna
en kortare tid så kan det
ändras i framtiden.
Till exempel om du har fått jobb.

Miljöpartiet

Hej Khalil!
Den tillfälliga lagen som gäller
i tre år gör det svårare för
många som flytt till Sverige.
Det är svårt att inte veta
hur länge man får stanna
och när man får träffa sin familj igen.

Miljöpartiet har alltid sagt
att vi ser de här problemen.
Vi hade inte gjort så här
om vi hade fått bestämma själva.
Men det var det minst
dåliga vi kunde göra.
Vi brukar inte ha en sådan politik.
Vid varje tillfälle som kommer
jobbar vi för att flyktingar
ska få bra rättigheter.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill ha
en sträng politik för invandring.
Flyktingar ska i första hand
få hjälp så nära sina hemländer
som möjligt. Det kostar mindre
och på det sättet kan vi hjälpa fler.
Många som kommer till Sverige
behöver inte få skydd.
Därför är det viktigt med rättvisa regler.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet röstade nej till
den lag som gör det svårare
att få stanna i Sverige.
Vi tycker att människor som
flyr från krig och förtryck
ska få stanna i Sverige för
alltid och få ta hit sina familjer.

I den nya lagen har en regel
tagits bort. Den handlar om
att vissa personer som har
det extra svårt kan få stanna.
Det har bland annat gällt
barn som kommer ensamma
till Sverige.
Den regeln är borta nu.
Vänsterpartiet ville ha kvar denna regel.

Centerpartiet

Centerpartiet röstade nej
till de nya reglerna.
De andra partierna får svara
på frågan i stället.

Liberalerna och Kristdemokraterna
har inte svarat på fråga.


21 december 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera