Alla Väljare

En svensk pansarvagn med soldater bredvid.

Soldater vid ett svenskt krigsfordon på en övning i september. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Varför säljer Sverige vapen?

Så här skriver Alla Väljares
läsare Inger i en fråga
till politikerna.

– Vi hade ett terrordåd
i Stockholm i våras

med fyra döda.
I krig dödas många fler
människor,
men det är
långt från Sverige.

Hur tänker ni när Sverige
säljer
vapen till andra länder?

Så här svarar partierna i riksdagen.

Socialdemokraterna

Krig och våld är alltid fruktansvärt.
Men i Sverige är vi överens om
att vi ska kunna försvara oss
om någon attackerar oss.
För att slippa samarbeta med andra
länder om vapen behöver vi bygga
våra egna vapen.
Och för att kunna bygga vapen
är det bra om vi kan tjäna pengar
på att sälja vapen till andra länder.

Men vi måste ha regler.
Det behöver bli bättre kontroll
av dem som köper, så att de
bryr sig om mänskliga rättigheter
och att vapen inte används
i krig. Vi jobbar med en ny lag
som handlar om detta.

Moderaterna

Vi tycker att Sverige ska ha
hårda regler för vilka vi säljer
vapen till. Det har vi redan,
men det behöver undersökas
om lagen kan bli ännu bättre.

I Sverige får alla partier
i riksdagen vara med och
bestämma vilka länder vi
ska sälja vapen till.

En grupp experter undersöker
också om lagen kan bli ännu
mer tydlig, så att vapen inte
används på ett dåligt sätt
i länder som inte är demokratier.

Sverigedemokraterna

Vi måste ha tydliga regler
för hur vi säljer vapen
till andra länder.
Men det är viktigt att vi kan
bygga vapen så att vi själva
kan försvara oss mot krig.

Det är viktigt att länder som
köper vapen bryr sig om
mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet

Hej Inger!
Miljöpartiet har ända sedan
vi startade försökt stoppa
försäljningen av vapen
till andra länder.
I flera år har vi pratat med
andra partier i riksdagen om
vilka regler vi ska ha för vapen.

Vi i regeringen kommer snart
med förslag om hur lagen
om vapen kan bli hårdare.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha en värld i fred,
utan vapen. Därför vill vi att Sverige
ska sluta sälja vapen.

Ett första steg är att förbjuda
att vi säljer vapen till länder
som inte har demokrati
och till alla länder som bryter
mot mänskliga rättigheter.
Vi jobbar hårt för att det ska bli så.

Centerpartiet

Hej Inger! Tack för frågan.
Det är olagliga vapen som
är verkligt farliga.
Därför har vi många lagar och
regler som styr vilka vi säljer vapen
till. Vi i Centerpartiet vill ha ännu
hårdare regler.

Det är också viktigt att samarbeta
med andra länder om att få bort
olagliga vapen.
Där kan vi göra mer.

Liberalerna

Liberalerna tycker att Sverige ska
kunna sälja vapen till andra länder.
Men bara om de har demokrati
och mänskliga rättigheter.
Vi vill gärna att folk ska få veta mer
om vilka länder vi säljer vapen till
och vilka vapen det är vi säljer.

Kristdemokraterna har inte svarat på frågan.


19 oktober 2017

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?