Alla Väljare

Flyktingar i ett läger i Libyen äter mat på golvet.

Bilden togs i ett läger för flyktingar i Libyen år 2016. Foto: Manu Brabo/AP/TT

Hur ska ni hjälpa flyktingar i Libyen?

Alla Väljare fick en fråga
från läsaren Merhawi.

– Det finns många flyktingar
från Afrika inlåsta i läger
i landet Libyen.
Samtidigt stänger Sverige
och andra länder i Europa
sina gränser.
Vad tänker Sverige göra
för dem som är inlåsta i Libyen?

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

Antalet flyktingar i världen
är nu det största sedan
andra världskriget.
Sverige har tagit emot
väldigt många jämfört
med andra länder i EU.

Vi vill att EU ska komma
överens om att fler länder
ska ta emot flyktingar
och dela upp dem som kommer
till Europa rättvist.

Sverige tar också emot
flyktingar som Förenta Nationerna,
FN, har valt ut. De kan
komma från lägren i Libyen.

Moderaterna

Det som händer i Libyen
är fruktansvärt.
Sverige har sedan kriget
i Syrien började
på olika sätt försökt
att jobba för fred och mer säkerhet.

Vi vill samarbeta mer med Libyen,
för att rädda liv
och hindra att människor
smugglas över havet.
Men detta kan inte Sverige
göra ensamt. Hela EU
måste vara med på det.

Miljöpartiet

Hej Merhawi!
Det finns många rapporter
om allvarliga brott
mot flyktingar i Libyen.
Sverige ger mycket pengar
till FN och andra organisationer
som arbetar med att göra
det bättre för flyktingarna i Libyen.

Vi vill också ordna sätt
för människor att lagligt
komma till Europa
för att söka asyl.
Människor ska inte behöva
ta hjälp av kriminella och
riskera sina liv på Medelhavet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna
vill fortsätta ta emot flyktingar
som Förenta Nationerna, FN,
har valt ut.
Men vi ska bara ta emot
så många som vi klarar av.
Och eftersom vi tagit emot
så många människor
de senaste åren klarar vi inte
att ta emot fler just nu.

Vi vill hjälpa så många
flyktingar som möjligt.
Samtidigt vill vi ta emot
färre personer i Sverige.
Vi vill använda en del av
pengarna till att hjälpa till
på de platser som människor
flyr i från i stället.

Vi vill också få pengar över
till att göra Sverige bättre.

 

Centerpartiet

Hej!
Centerpartiet tycker att alla
länder i Europa ska hjälpas åt
att ta ansvar för människor
som måste fly.
Det behövs mer samarbete
i EU för att flyktingar ska
tas emot bättre.
Då skulle också läget
i Libyen kunna bli bättre.

Vänsterpartiet

Regeringen har gjort det
svårare att söka skydd i Sverige.
Regeringen stödjer också
EUs politik som gör det svårare
för flyktingar att ta sig till Europa,
till exempel från Libyen.

Vi är emot den politik
som regeringen har.
Vi vill att människor på flykt
ska kunna få skydd.
Vi vill att det ska finnas lagliga
sätt att fly till Europa,
så att människor inte fastnar
i länder som Libyen.

Liberalerna

Det finns stora orättvisor
i världen och många drömmer
om ett bättre liv.

En del som sitter fast i Libyen
kommer att behöva resa hem
till sina hemländer.
De måste få hjälp med det.

Personer som kommer till Sverige
ska ha rätt att söka asyl.
Vi vill också att EU
tar mer ansvar för att hjälpa
flyktingar.
Människor som flyr krig
och förföljelser måste
kunna få skydd i ett annat land.
Till exempel i Sverige
och resten av Europa.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att
Sverige tar emot fler flyktingar
som Förenta Nationerna, FN,
har valt ut.
Fram till 2016 tog Sverige
emot färre än två tusen
av FNs flyktingar per år.
Men år 2015 bestämde vi
att det skulle bli fler.
I år ska vi ta emot fem tusen
flyktingar från FN.

Vi vill att fler länder i EU
gör som Sverige.
Det är viktigt eftersom
det i dag inte går att söka skydd
i EU utan att först ha rest
till Europa.
Och du har inte rätt att resa
till EU för att söka skydd.

Det är därför många flyktingar
känner sig tvingade att göra
farliga och olagliga resor
över Medelhavet.
Vi vill undersöka om vi kan
göra det lagligt för flyktingar
att resa till EU.

 


5 februari 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?