Alla Väljare

En hög med sedlar och mynt.

Partierna har olika tankar om hur ekonomin ska fungera. Foto: Anders Wiklund/TT

Hur får vi bra ekonomi?

Ellinor skrev en fråga
till politikerna.
Vad vill ni göra för att få
bra ekonomi i Sverige?

Så här svarade partierna:

Socialdemokraterna

Ekonomin går bra
när många jobbar och har
en lön som de kan leva på.
Då kan de försörja dig
själva och samtidigt
betala skatt som går
till skolan och sjukvården.

För att fler ska kunna få
jobb behövs det mer pengar
till utbildning, tycker vi.
Men eftersom alla inte klarar
att studera är det också viktigt
att det finns arbeten
som staten är med och betalar.
Då kan de som inte klarar
att studera få chansen
att lära sig ett jobb.

Moderaterna

Vi vill ha frihet för företagen
inte ha så mycket regler
som styr.
Det är vi själva som ska
bestämma mest över våra pengar.

Det är också viktigt att
staten och kommunerna
är försiktiga med hur
skattepengarna används.

Vi vill ha ordning och reda
på statens pengar.
Då blir det lättare för företagen
att växa och fler människor
har råd att handla.
Ju fler som handlar
ju mer ökar ekonomin
och då kan fler få jobb.
Då har vi råd med bättre
skolor och sjukhus.

Miljöpartiet

Vi tycker att skatterna
ska höjas på det
som smutsar ner miljön.
Och skatterna ska sänkas
på det som är bra för miljön
och skapar nya jobb.

I regeringen har vi höjt
flera skatter som har med
miljön att göra.
De pengar som vi fått
in har vi satsat på miljön
och klimatet.

Det är bara om vi har
en ekonomi som inte
förstör klimatet som
vi kommer att ha råd
med skolor, vård
och att ordna fler jobb
i framtiden.

Sverigedemokraterna

Vi vill att mer pengar
läggs på välfärden,
till exempel sjukvård,
skola och vård av gamla.
Då är det viktigt att de
som bor i Sverige
har ett jobb så att de
kan betala skatt.

Vi vill därför göra det lättare
att få ett jobb så att flera
kan vara med och betala
skatt till Sveriges ekonomi.

 

Centerpartiet

Tack för frågan!
Det viktigaste är att vi får
fler företag. Då får fler jobb
och kan betala skatt.
Skatterna gör att vi kan ha skolor,
vård, poliser, omsorg
och annat som gör att
samhället blir bra.

Vänsterpartiet

Vi vill ha en ekonomi
som är bra för alla,
inte bara de rikaste.

Att vi har bra jämställdhet
är också bra för att få
bättre ekonomi i ett land.
Vi behöver göra stora
satsningar på en bättre miljö
och bygga ut järnvägen
och bygga fler bostäder.

Vi behöver också anställa
fler i skolan, sjukvården
och barn- och äldreomsorgen.
Allt detta skapar jobb
och gör ekonomin bättre.

Liberalerna

Med en stark ekonomi kan vi
satsa på skolor och sjukhus.
Det är också genom att
människor jobbar och betalar
skatt som Sverige får råd
med bra sjukvård, skola
och annan välfärd.

Att ha ett jobb och kunna
ta ansvar för sin egen
ekonomi är det viktigaste
för att få ett självständigt liv.

Kristdemokraterna

För att Sverige ska få bättre
ekonomi behövs en politik
som gör att vi får fler
företag och fler jobb.
Då kan vi ha råd med
bättre skolor, sjukvård
och äldreomsorg
och vi får mer pengar
kvar i plånboken.

Vi vill sänka skatten
för föräldrar, äldre och
dem med lägst löner.
Vi vill också göra det lättare
att driva företag och satsa
pengar på att utbilda folk
till yrken som behövs.


21 mars 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera