Alla Väljare

Daniel Lindvall står utomhus i Visby.

Daniel Lindvall har undersökt Sveriges demokrati. Foto: Agnes Sauter/8Sidor

Han har undersökt demokratin

Nu är det fem veckor kvar
till valet. Precis som i förra
valet kan det bli många
som inte röstar.

Alla Väljare har pratat med
Daniel Lindvall.
Han har jobbat åt regeringen
med att undersöka demokratin.

– Demokratin i Sverige mår
bra jämfört med resten av världen.
Men det finns problem,
 säger han.

– Det är stora skillnader mellan folk.
Några bryr sig mycket om politik,
andra bryr sig inte alls.
De läser inte nyheter,
röstar inte 
i val
och är inte med i organisationer.

Vilka är det som inte bryr sig?

– Det är ofta personer med kort
utbildning och personer som är fattiga.
Det är också vanligare 
bland personer
som inte är födda 
i Sverige.
Men ju längre tid 
du bor här
desto mer röstar du.

Finns det andra problem?

– Ja. Över hälften av väljarna
tror att framtiden blir dålig.
De litar inte lika mycket
på demokratin som andra.

– Oron finns både bland
rika 
och fattiga.
Men äldre är mer oroliga än yngre.

Vad är de oroliga för?

– De kan vara oroliga för brott
eller att skolorna är dåliga.
Men samtidigt har de själva
inte drabbats av brott
och är nöjda med sina skolor.

Daniel Lindvall säger också
att vissa bostadsområden
har problem med demokratin.

– Vi har områden där nästan
hälften inte röstar.
Där är folk inte med 
och
påverkar demokratin.

Hur kan demokratin
bli bättre?

– Folket behöver känna
att deras röster spelar roll.
De vill ha tydliga skillnader
mellan partierna.

– Folk vill också känna igen sig
i dem som är politiker
och så vill de träffa politiker
och prata med dem.

Många är med i organisationer
i stället för i partier.

Är det dåligt för demokratin?

– Det är inte bra om partierna
förlorar medlemmar eftersom
de då kommer längre bort
från väljarna.

– Det är samtidigt bra att vara
med i organisationer.
Många av dem påverkar politikerna
mellan valen.

Men en del organisationer
har väldigt stor makt.
Det kan bli ett problem,
säger Daniel Lindvall.

– Vissa politiker lyssnar mer
på organisationerna än väljarna.
Det kan betyda att politiker
bestämmer saker som folket 
inte vill.

– Det vore bra om alla fick
veta vilka som politikerna lyssnar på.
Och om organisationerna får mer
makt så borde folket också få det.

Daniel Lindvall tycker att Sverige
ska härma Finland.

– Där kan du samla in namn.
Om tillräckligt många stödjer dig
så måste riksdagen rösta om ditt förslag.
Det vore bra här också, säger han.

Text: Agnes Sauter/8 Sidor


27 juli 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera