Alla Väljare

Två män håller varandra i handen. Foto: Malin Hoelstad/SVD/TT

Vad är bra med invandring?

Alla Väljares läsare Tamara
skickade en fråga till partierna.

Vilka bra och dåliga saker
ser ni med invandring?

Sex partier svarade.
Här kan du läsa deras svar.

Socialdemokraterna

Det är bra att människor
kan flytta till andra länder
när de flytt från krig
eller om de vill arbeta
eller studera.

Det är också bra för ett land
att det kommer nya människor.
Det är bra för landets kultur
och för att fler kan arbeta.

Men det kan bli väldigt dåligt
om de som invandrar
inte får jobb, bor väldigt trångt
eller aldrig kommer in
ordentligt i samhället.

När man flyttar till ett land
får man vissa rättigheter.
Därför kan det inte vara
helt fritt att bara flytta in.
Invandringen behöver ha
vissa regler.

Den som invandrar måste göra
sitt bästa för att lära sig språket,
få ett jobb och känna till
och följa regler och lagar.
De ska få hjälp av samhället.

Moderaterna

Det är bra att människor
som flyr från krig och förtryck
kan invandra till Sverige
och få skydd här.
Det är bra att människor
kan komma hit för att jobba
eller studera.
Det gäller också folk som
har träffat någon i Sverige
som de vill leva med.

Det är mycket viktigt att de
som invandrar får en chans
att komma in i samhället
genom att jobba, plugga
och lära sig svenska.
Det är också viktigt att de
som invandrar till Sverige
blir en del av samhället.

Sverigedemokraterna

Det är bra att personer från
andra länder kan komma hit
och jobba med saker
där det fattas personal.
Det är också bra med invandring
för dem som träffar en partner
i ett annat land och vill bo
tillsammans i Sverige.

Det dåliga med invandring är
att vi har tagit emot för många
i Sverige, utan att ställa krav
på att de blir en del av vårt samhälle.
Vi tycker att den som flyttar
till ett land ska försöka passa in.

Vi är till exempel emot att
invandrare får ropa ut böner
och bada i badhus
på speciella tider, så att män
och kvinnor inte badar ihop.

Det kostar för mycket pengar
att ta emot människor som
inte tjänar egna pengar,
tycker vi.
De pengarna kan vi använda
till saker som vård och skola
i stället.

Centerpartiet

Alla ska ha rätt att
söka skydd och rätt
att få bo med sin familj.
Den som söker om att
få skydd i Sverige ska
känna sig trygg och få
hjälp att komma in
i samhället.

Vi vill att det ska gå att
komma hit utan att tvingas
resa på olagliga och farliga sätt.
Det måste bli mer ordning
och reda. Det måste
gå att ta emot människor
på ett bättre och billigare
sätt och vi måste se till att
folk kommer in snabbare
i samhället.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ser att
invandring gör Sverige bättre
på flera sätt.
Både när det gäller ekonomin,
kulturen och när människor
träffas.

Det kan vara svårt att komma
till ett nytt land som Sverige.
Särskilt om du har tvingats
fly och har svåra minnen
från flykten.

Liberalerna

Det är bra att människor
kommer till vårt land
för att jobba och studera.
Det gör vårt land rikare
och bättre.
Vi behöver bli fler som jobbar,
så att vi får mer pengar
till välfärden.

Men vi tycker att det behöver
finnas regler för invandring
och att de som kommer själva
måste ta ansvar.
Så är det inte i dag, tycker vi.
Många har svårt att få jobb.
Barn växer upp med vuxna
som saknar jobb
och inte talar svenska.
Många flickor och pojkar
lever i en hederskultur
med hot och våld.

Det är ofta svårt att förstå
varför någon inte ska få
stanna. Det kan kännas
som att framtiden krossas
för en människa.
Ändå kan inte alla få stanna här.
Vi måste välja dem som
behöver mest skydd.
Sverige kan inte ta emot
fler människor än vad vi
klarar av.

——————————————
Partiernas svar kommer
i storleksordning.
Det största partiet i riksdagen
först
och det minsta sist.
Kristdemokraterna och
Miljöpartiet har inte svarat
på frågan.


30 januari 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera